Στάση Λεωφορείων (Κύρια)

1 Μήνας

€110.00

3 Μήνες

€285.00

6 Μήνες

€480.00

1 Χρόνος

€840.00

* Στις πιο πάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνοντε τα εκτυπωτικά έξοδα
καθώς και το κόστος εγκατάστασης, τα οποία ανέρχοντε στα €90.00.

Στάση Λεωφορείων (Δευτερεύουσα)

1 Μήνας

€95.00

3 Μήνες

€240.00

6 Μήνες

€390.00

1 Χρόνος

€660.00

* Στις πιο πάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνοντε τα εκτυπωτικά έξοδα
καθώς και το κόστος εγκατάστασης, τα οποία ανέρχοντε στα €90.00.

Αυτοκινητόδρομος (Pisa-Μιας Όψης)

1 Μήνας

€650.00

3 Μήνες

€1800.00

6 Μήνες

€2700.00

1 Χρόνος

€4500.00

* Στις πιο πάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνοντε τα εκτυπωτικά έξοδα
καθώς και το κόστος εγκατάστασης, τα οποία ανέρχοντε στα €400.00.

Αυτοκινητόδρομος (Pisa-Διπλής Όψης)

1 Μήνας

€1100.00

3 Μήνες

€2700.00

6 Μήνες

€4500.00

1 Χρόνος

€7800.00

* Στις πιο πάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνοντε τα εκτυπωτικά έξοδα
καθώς και το κόστος εγκατάστασης, τα οποία ανέρχοντε στα €780.00.

Δείτε Τον Αναλυτικό Τιμοκατάλογο

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Έχετε κάποια αποροία; Επικοινωνήστε μαζί μας και η ομάδα μας θα σας δώσει τις κατάλληλες απαντήσεις.